De partij voor het milieu bij Waterschap Vechtstromen

Lijst 8 Capelle / Pro-Earth is de enige progressieve cq. links-liberale kandidaat voor Vechtstromen. De enige groene ‘milieupartij.’

Lijst 8 Capelle is met Herbert Capelle een onafhankelijke burgerkandidaat. Een stem op Lijst 8 is niet een stem op een partij, maar een stem op een burger!

Lijst 8 Capelle / Pro-Earth heeft een duidelijk thema: Met zijn allen in Twente, Vechtdal en Zuidoost-Drenthe maximaal gaan voor een schoon en duurzaam milieu.

De onderwerpen voor het Pro-Earth verkiezingsprogramma Vechtstromen zijn:

 • co2 uitstootvrije en duurzame energiewinning
 • de energietransitie faciliteren
 • broeikasgassen verminderen
 • innovatieve smart-technologie voor milieu- en waterbeheer inzetten
 • samenwerken en oplossingen bedenken met kennisinstellingen en bedrijven
 • diervriendelijke en biologische landbouw bevorderen
 • lokale voedselvoorziening aanmoedigen
 • participeren in de circulaire economie
 • de natuur niet opofferen aan de industriële landbouw
 • uitbreiding Twentekanaal naar Duitsland opnieuw op de agenda zetten
 • 100% schoon drinkwater leveren
 • waterwingebieden beschermen tegen de gevaren van vergiftigd en vervuild grondwater
 • verwijderen en voorkomen van medicijnresten, hormonen, chemicaliën en pesticiden
 • uitbreiding en bescherming natuurgebieden en waterparken
 • recreëren ‘met respect voor de natuur’ mogelijk maken
 • waterhuishouding in samenwerking met andere waterschappen
 • ‘high tech’ beheer van waterstanden
 • internationale en Euregionale samenwerking
 • de vervuiler laten betalen
 • minima ontzien door kwijtschelding van heffingen
 • rioolheffingen met niet meer verhogen dan de inflatie-index, met een maximum van 1%
 • vernieuwing en modernisering waterschappen
 • waterschappen beter laten communiceren met het publiek
 • een toegankelijke bestuursstijl; de ‘Open Waterschappen’
 • ‘Alles op Groen’

> Pro-Earth is tegen privatisering van alle publieke wateractiviteiten

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram