Belangrijkste onderwerpen bij de Waterschapsverkiezingen Vechtstromen

De energietransitie en het tegengaan van milieuschade zijn voor Lijst 8 Capelle / Pro-Earth de belangrijkste thema’s. De meeste punten gaan daarom daar naar toe. Het waterschap kan met uitgekiende waterniveaus de gevolgen van klimaatverandering effectief tegengaan. Regionale kennisinstellingen met voorspellingen en rekenmodellen hierin betrekken.

Lijst 8 Capelle / Pro-Earth is als ‘groene partij’ heel erg duidelijk. Hormonen, chemicaliën, zware metalen, pesticiden bevinden zich overal onzichtbaar in afvoeren en onder de grond. Vervuilende bedrijven de rekening presenteren. Milieubeleid mag niet ten koste gaan van de stedelijke burger. De belastingtarieven alleen bij inflatie maximaal 1% verhogen, kwijtschelding voor minima.

Facebooktwitteryoutubeinstagram