De vervuiler betaalt

De rioolheffingen jaarlijks niet meer verhogen dan met de inflatie-index, met een maximum van 1%. Het is duidelijk dat de vervuiler moet betalen. Wij zijn allemaal vervuilers dus we betalen allemaal mee, maar wel binnen de grenzen van wat redelijk is. Minima en ZZP’ers met een laag inkomen worden ontzien door kwijtschelding toe te passen. Industriële en intensieve vervuilers moeten zwaarder belast worden dan wel samen met het Waterschap naar alternatieve oplossingen zoeken.

Facebooktwitteryoutubeinstagram