Energietransitie, waterschap is partner en initiatiefnemer

Energie translatie is een ‘hot’ woord. Iedereen heeft het er over, maar niemand weet waar hij of zij aan toe is. Maar duidelijk is dat de uitstoot van alle broeikasgassen om laag moet. Het waterschap kan en moet daarin een grote rol spelen bij de opwekking van energie en het opslaan van energie, maar dat moet dat wel op de juiste manier gebeuren. Geen vrachtauto’s met slip heen en weer laten rijden, maar gebruik maken van vaarroutes. Uitbreiding van vaarroutes voor goederentransport mag weer op de rijksagenda want dat is effectief in de reductie van CO2 uitstoot.

Facebooktwitteryoutubeinstagram