Waarom Lijst 8?

Lijst 8 Capelle / Pro-Earth doet mee aan de waterschapsverkiezingen voor het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen op woensdag 20 maart 2019

Lijst 8 Capelle / Pro-Earth vertegenwoordigt de belangen van alle stedelijke en landelijke inwoners, zelfstandigen, ondernemers, het milieu, dieren en natuur in het gebied van Vechtstromen. Lijst Capelle vertegenwoordigt dus niet een bepaalde belangengroep. Pro-Earth heeft geen verborgen agenda, maar staat voor een duurzaam, schoon en veilig milieu. En wil daarin graag samenwerken en aanmoedigen.

Het belang van de waterschapsverkiezingen wordt onderschat. Doorgaans zijn voornamelijk de christelijke partijen, ouderenpartijen, de VVD en enkele waterschapspartijen actief in bestuursorgaan Vechtstromen.

Meestal gaan veranderingen moeizaam of traag, zijn innovatieve ideeën schaars, staat het waterschap op afstand van de bewolking en zijn stedelingen ondervertegenwoordigd. Van een progressieve, linkse-liberale stroming of milieubeweging is geen spoor te bekennen. Dat was de belangrijkste reden voor Herbert Capelle om zich kandidaat te stellen.

Nu de waterschapsverkiezingen tegelijk vallen met de provinciale verkiezingen is er een mogelijkheid om met Pro-Earth effectief milieubeleid te gaan ontwikkelen. Uw stem is nodig vooor de onafhankleijke burgerkandidaat Vechtstromen

Doe mee: Zuiver water is de bron van een beter milieubeleid

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram