Wat is Pro-Earth?

Pro-Earth is de slogan van de campagne van burgerkandidaat Herbert Capelle die als Lijst Capelle (Lijst 8) deelneemt aan de waterschapsverkiezingen van het Waterschap Vechtstormen, die gehouden worden op woensdag 20 maart 2019. Het doel is om een zetel te winnen in het algemeen bestuur van Vechtstromen.  Om daarmee het milieu zo veel mogelijk op de agenda te zetten van de vergaderingen van het bestuur en invloed te kunnen uitoefen op het beleid en de besluiten van Vechtstromen. Het is belangrijk om deze zetel te halen omdat het waterschap een conservatief bolwerk is, waar het thema milieu een veel prominentere plek die in te nemen

Tegelijkertijd is Pro-Earth een partij of beweging in oprichting. Bij succes zal er een basis te zijn voor een nieuwe organisatie die vanuit de waterschappen onderwerpen as 100% groen en duurzaam milieubeheer en broeikasgasvrije energietransitie ondubbelzinnig op de agenda gaat zetten. Daarnaast de vervuiling van medicijnresten, hormonen, chemicaliën en pesticiden wil stoppen en circulaire economie, biologische landbouw wil bevorderen.

Facebooktwitteryoutubeinstagram