De lijst van H. Capelle – Waterschap Vechtstromen

Op de website van Waterschap Vechtstromen spreekt van De lijst van H. Capelle.  Dat is een nogal omslachtige administratieve omschrijving.

Formeel is een zogeheten blanco lijst, dat betekent in dit geval dat er een burgerkandidaat op Lijst 8 van het stembiljet voor de Waterschapsverkiezingen Vechtstromen staat met de H.E. Capelle. Een burger kan zich namelijk ook verkiesbaar stellen. Omdat er geen partij is, is er ook geen naamsaanduiding, vandaar het begrip ‘blanco lijst” en de vermelding van de naam.

Het waterschap stelt zich wat formeel op. In de praktijk is het, zoals bij gemeenteraden gebruikelijker om wat losser om te gaan met deze begrippen. Je krijgt dan Lijst 8 of Lijst Capelle.

Ter verduidelijking Pro-Earth is een slogan. Tegelijkertijd is dat ook de naam van het Verkiezingsprogramma Pro-Earth

De website van Waterschap Vechtstromen met vermelding De lijst van H. Capelle

 

 

 

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram