Persbericht: Burgerkandidaat wil Waterschap Vechtstromen hervormen

Een milieupartij ontbreekt bij de verkiezingen voor Waterschap Vechtstromen, constateert Herbert Capelle. Daarom wil hij die leemte vullen met zijn eenmanspartij Lijst 8 Capelle en de slogan Pro-Earth. “Waterschappen zijn een gesloten conservatief bolwerk, waarbij traditionele belangengroepen een onevenredig grote invloed hebben. En er is geen enkele landelijke progressieve partij bij.”

Een gemiste kans, aldus Capelle. “Want juist waterschappen zijn bij uitstek geschikt om milieubeleid te ontwikkelen en tot actie over te gaan.” Schoon water wil iedereen wel. “Maar wat doet een waterschap aan het verwijderen van hormonen en pesticiden uit het water, wat doet het met de energietransitie, wat draagt het bij om de opwarming van de aarde te voorkomen?” Capelle wil met Pro-Earth een statement maken richting waterschappen en tegelijkertijd een groene luis in de pels zijn.

Het gaat bij de waterschappen vooral om traditionele belangen, zegt Capelle. Hij pleit daarom voor ‘bestuurlijke transparantie’ en ‘Open Waterschappen.’ En dat is veel meer dan open besluitvorming. “We moeten het publieke debat aangaan. Wie zijn die waterschapspolitici? Wat willen ze? Het waterschap moet ook meer open zijn in de samenwerking met uitvoerders, terwijl de samenwerking met kennisinstellingen, technologiebedrijven en kennisinstellingen hechter moet worden.”

Herbert Capelle heeft zich met Pro-Earth kandidaat gesteld om het milieu centraal te stellen en een meer open karakter van Vechtstromen te bewerkstelligen. In feite is hij een burger zonder partij. Het waterschap omschrijft hem als ‘De lijst van H. Capelle.’ Hij is gemeenteraadslid voor ProHengelo, woont ook in deze gemeente en werkt in Enschede bij Hogeschool Saxion.

Het viel hem op dat de Twentse burger ver afstaat van het waterschap. “Maar diezelfde burger krijgt jaarlijks wél een forse rekening in de bus.” Capelle vindt dat extreme vervuilers meer moeten betalen voor waterschapslasten, terwijl minima moeten worden ontzien door kwijtschelding.

Herbert Capelle, kandidaat Algemeen Bestuur voor het Waterschap Vechtstromen

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram