Verkiezingsprogramma Pro-Earth van Lijst 8 Capelle

Lijst 8 heeft een duidelijk thema: Met zijn allen in Twente, Vechtdal en Zuidoost-Drenthe maximaal gaan voor een schoon en duurzaam milieu. Daarom heet het verkiezingsprogramma van Lijst 8 Capelle “Pro-Earth”

De doelstellingen van het verkiezingsprogramma van Lijst 8 in hoofdlijnen:

 • Opruimen en voorkomen van medicijnresten, hormonen, chemicaliën en pesticiden
 • Bijdragen aan de energietransitie door duurzame energie op te wekken voor de burger
 • Met ‘Open Waterschappen’ een gesloten conservatief bolwerk transparant maken.
 • De vervuiler betaalt. Maar wel met kwijtschelding voor minima. Bij inflatie tarieven omhoog tot maximaal +1%

Het verkiezingsprogramma Pro-Earth bestaat uit de volgende beleidskeuzes:

 • co²-uitstootvrije en duurzame energiewinning realiseren
 • de energietransitie faciliteren
 • broeikasgassen verminderen
 • innovatieve smart-technologie voor milieu- en waterbeheer inzetten
 • samenwerken en oplossingen bedenken met kennisinstellingen en bedrijven
 • diervriendelijke en biologische landbouw bevorderen
 • lokale voedselvoorziening aanmoedigen
 • participeren in de circulaire economie
 • de natuur niet opofferen aan de industriële landbouw
 • uitbreiding Twentekanaal naar Duitsland opnieuw op de agenda zetten
 • 100% schoon drinkwater leveren
 • waterwingebieden beschermen tegen de gevaren van vergiftigd en vervuild grondwater
 • verwijderen en voorkomen van medicijnresten, hormonen, chemicaliën en pesticiden
 • uitbreiding en bescherming natuurgebieden en waterparken
 • recreëren ‘met respect voor de natuur’ mogelijk maken
 • waterhuishouding in samenwerking met andere waterschappen
 • ‘high tech’ beheer van waterstanden samen met kennisinstellingen
 • internationale en Euregionale samenwerking van waterniveau’s
 • de vervuiler laten betalen
 • minima ontzien door kwijtschelding van heffingen
 • rioolheffingen met niet meer verhogen dan de inflatie-index, met een maximum van 1%
 • vernieuwing en modernisering waterschappen
 • waterschappen beter laten communiceren met het publiek
 • een toegankelijke bestuursstijl; de ‘Open Waterschappen’
 • ‘Alles op Groen’
 • Pro-Earth is tegen privatisering van alle publieke wateractiviteiten

Lijst 8 Capelle / Pro-Earth wordt ook wel De lijst van H. Capelle genoemd.

Facebooktwitteryoutubeinstagram